Usamos cookies para ofrecer nuestros servicios, optimizar la experiencia de uso de nuestra web y analizar los hábitos de navegación de nuestros usuarios con fines de mejora y personalización de nuestros contenidos y publicidad. Puede desactivar las cookies. Al seguir navegando sin hacerlo, autoriza el uso de las mismas. más inFormación sobre las cookies aquí

COVIB. Col·legi Oficial de veterinaris de les Illes Balears
Catalan  Castellano

Col·legi Oficial de Veterinaris
de les Illes Balears

 

Ha olvidado su clave?
Inici | Col·legi | Formació | Identificació Animal | Salut Pública | Actualitat | Enllaços | Revista Col·legial | Forum | Contacte

Borsa de Treball

A continuació podeu emplenar la fitxa d' inscripció per ingressar a la nostra borsa de treball.
- Pot imprimir una fitxa d'Inscripció buida aquí.


DOCUMENTACIO A CUMPLIMENTAR PER A LA BOLSA DE TREBALL
Cognoms
Nom
Col.legiat Si No -    N. Colegiado 
Data Naixement
DNI
Adre�a    N�  P- 
Localitat    C.P.  
Prov�ncia
Telèfon Particular
Telèfon Móbil
Fax
Correu electrònic
Lloc Treball Actual
Telèfon Treball
Llicenciat per la Facultat Data
Doctor en
Per la Facultat de Data
Altres títols Data
Altres títols Data
Experióncia

(Si s'escau marcar amb una X el requadre)
Petits Animals

GRANS ANIMALS:
  • Grans Animals - �quids
  • Grans Animals - b�vids
  • Grans Animals - Ov�
  • Grans Animals - Porc�

Ind�stria Aliment�ria

Auditoria Sanit�ria

Producció Animal

Ind�stria Ramadera

Ind�stria Farmaceutica

Medi Ambient

Salut PúblicaCursos Realitzats
Inform�tica
NIVELL (ALT / MIG / BAIX)
IDIOMES
 
Catalán
Ingles
Alemán
Otros
PARLAT (B/M/A) ESCRIT(B/M/A)
Investigacions
TíTOL DATA
Publicacions
TíTOL DATA
Treballs
LLOC EMPRESA MESOS
S'ofereix per a
�REA DE TREBALL HORARI
Petits Animals
Grans Animals
Higiene Aliment�ria
Peritatge
Informes T�cnicos
Auxiliar de Clúnica
Altres títols
TíTOL CENTRE DATA


Aquesta fitxa s'haurà de renovar de dia 1 a dia 5 dels següents mesos:
  • Gener
  • Mar�
  • Maig
  • Julio
  • Setembre
  • Novembre
Si no es renoven les fitxes en aquests periode s'exclouran AUTOM�TICAMENT de la Borsa de Treball.


La renovació pot fer-se comunicant-lo telefúnicament, per fax o e-mail. Si en el transcurs dels dos mesos no es produ�xen modificacions quant a les dades de la fitxa original, podeu renovar personalment en el Col·legi, per correu ordinari o electrònic, o via fax. Si hagués modificacions s'ha de procedir a emplenar una nova Fitxa de Borsa de Treball.

[Tornar]


Aviso legal Política de privacidad Política de cookies
Refineria Web, S.L - Diseño Web en Mallorca, Registro de Dominios, Alojamientos Web, E-marketing... Av. Comte Sallent, 2 Principal A i B - 07003 - Palma de Mallorca. Tel.: 971 71 30 49. Tel.: 971 71 30 44. Fax: 971 71 27 26. Email: informacion@covib.org