Usamos cookies para ofrecer nuestros servicios, optimizar la experiencia de uso de nuestra web y analizar los hábitos de navegación de nuestros usuarios con fines de mejora y personalización de nuestros contenidos y publicidad. Puede desactivar las cookies. Al seguir navegando sin hacerlo, autoriza el uso de las mismas. más inFormación sobre las cookies aquí

COVIB. Col·legi Oficial de veterinaris de les Illes Balears
Catalan  Castellano

Col·legi Oficial de Veterinaris
de les Illes Balears

 

Ha olvidado su clave?
Inici | Col·legi | Formació | Identificació Animal | Salut Pública | Actualitat | Enllaços | Revista Col·legial | Forum | Contacte

Comissions Assessores

Els Estatuts disposen que en els Col·legis Oficials de Veterinaris podran existir comissions amb finalitat exclusivament assessora, i que cadascuna d'aquestes comissions ser� presidida pel President o Vocal en qui aquest delegui, i actuar� com a Secretari de les mateixes el Secretari del Col·legi o Col·legiat en qui aquest delegui; els seus membres hauran de ser Col·legiats.

Les comissions estan integrades pels veterinaris que, a proposta del coordinador de les mateixes, es nomenen per la Junta de Govern.

Els estudis, propostes i conclusions de cada comissió son remesos a la Junta de Govern per a la seva consideració i aprovació, si escau. La programació dels temes objecte d'studi pot ser proposada per la pr�ia comissióo pel President del Col�egi.

     Comissió de Formació Abrir / Cerrar

Assessora a la Junta de Govern en les activitats encaminades a la formació dels Col·legiats, i proposa les accions a dur a terme en aquest ámbit en tots els vessants de la professió.

     Comissió de Identificació Abrir / Cerrar

Assessora a la Junta de Govern en les mat�ries d'especial transcend�ncia que afecten a la Identificació animal, i proposa accions a dur a terme en aquest ámbit.

     Comissió de Petits Animals Abrir / Cerrar

Assessora a la Junta de Govern en les mat�ries d'especial transcend�ncia que afecten al vessant professional de la clúnica d'animals de companyia, i proposa accions a dur a terme en aquest ámbit.

     Comissió Deontol�gica Abrir / Cerrar

Formada per especialistes representants de les diverses vessants de la professió veterinària, analitza i elabora dict�mens en relació amb q�estions deontol�giques a proposta de la Junta de Govern.

Assessora i informa a la Junta de Govern en els expedients disciplinaris que s'incoen als Col·legiats, en els casos en els quals se li es requerit per aquesta.

Si ho desitja, pot presentar den�ncia sobre l'atenció veterinària prestada a la seva mascota, emplenant el formulari adjunt.
[Descarregar] (Doble Click)

     Consell de Redacció de la Revista Veterinária Abrir / Cerrar

El Comit� de Redacció está compost per professionals veterinaris experts en les diverses �rees que conformen la revista o que representen a les entitats o associacions professionals que col·laboren amb la mateixa.

Son funcions del Consell de Redacci`:
  • Planificar la composició de cada número de la revista i designar els temes monogr�fics.
  • Garantir la presóncia d'articles i continguts.
  • Especificar les seccions i l'extensió m�nima i m�xima dels articles, i seleccionar a aquells experts per a la seva redacció.
  • Establir les regles de publicació i admissió d'originals, i aprovar la seva publicació.Aviso legal Política de privacidad Política de cookies
Refineria Web, S.L - Diseño Web en Mallorca, Registro de Dominios, Alojamientos Web, E-marketing... Av. Comte Sallent, 2 Principal A i B - 07003 - Palma de Mallorca. Tel.: 971 71 30 49. Tel.: 971 71 30 44. Fax: 971 71 27 26. Email: informacion@covib.org