Usamos cookies para ofrecer nuestros servicios, optimizar la experiencia de uso de nuestra web y analizar los hábitos de navegación de nuestros usuarios con fines de mejora y personalización de nuestros contenidos y publicidad. Puede desactivar las cookies. Al seguir navegando sin hacerlo, autoriza el uso de las mismas. más inFormación sobre las cookies aquí

COVIB. Col·legi Oficial de veterinaris de les Illes Balears
Catalan  Castellano

Col·legi Oficial de Veterinaris
de les Illes Balears

 

Ha olvidado su clave?
Inici | Col·legi | Formació | Identificació Animal | Salut Pública | Actualitat | Enllaços | Revista Col·legial | Forum | Contacte

Organigrama

     Composició de la junta de govern Abrir / Cerrar

PRESIDENT
Il·lm. Sr. Ramon Garcia Janer

SECRET�RIA
Sra. Margarita González Valle

VOCALS
Sr. Vicen� Busquets Casta�er
Sr. Jorge Ca�ellas Llabrés
Sr. Bartomeu Palou Aguil�
Sra. Alicia Ruiz Terreros
Sra. Estrella Sintes Pons

�REES:
Ramaderia i Medi Ambient
Formació
Assumptes Econ�mics
Assumptes Deontol�gics
Equina
Petits Animals

     Delegats a Menorca i Eivissa - Formentera Abrir / Cerrar

Menorca: Marian Huguet Sintes, Estrella Sintes Pons y Juan Simón Seguí de Vidal.
Eivissa-Formentera: Joan Riera Planells

     Organització administrativa Abrir / Cerrar

El Col·legi disposa d'un departament que és responsable de gestionar les tasques de carácter administratiu que genera el funcionament de la institució i els serveis als Col·legiats.

L'estructura administrativa está formada per un cap administratiu, dos coordinadors d'�rea i dos auxiliars administratius. Compr�n també un �rea técnica per realitzar les funcions espec�fiques professionals del Col·legi, que es duen a terme per una llicenciada en veterinària.

Cap administratiu: Celia Gost Palmer

Coordinadora de l'�rea d'Identificació de Petits Animals: Cristina Correa Prendes

Coordinadora de l'�rea d'Identificació Equina: Marta Carrillo Coba

Auxiliars administratius: Mar�a G�mez Garc�a y Patricia Palou Sánchez

T�cnica Veterinária: Amanda Figuerola Ol�as.

     Representant del Col·lectiu de Veterinaris JubilatsAbrir / Cerrar

El Delegat del Col·lectiu és el Sr. D. Francisco Sol� Ayats. Les seves funcions són promoure, organitzar i portar a terme de les activitats socials i culturals que el Covib realitza pel col·lectiu dels veterinaris jubilats, i ostentar la representació de dita col·lectiva.

     Compet�ncies del COVIB I Fins Col·legialsAbrir / Cerrar

- Descarregar PDF aquí. Obrir amb


Aviso legal Política de privacidad Política de cookies
Refineria Web, S.L - Diseño Web en Mallorca, Registro de Dominios, Alojamientos Web, E-marketing... Av. Comte Sallent, 2 Principal A i B - 07003 - Palma de Mallorca. Tel.: 971 71 30 49. Tel.: 971 71 30 44. Fax: 971 71 27 26. Email: informacion@covib.org